Landespecifik lejeinformation vedrørende Sixt lejebiler

Vis regulationer fra et andet landVis


Danmark - Passagerkøretøj

Generelle lejeinformationer

Vigtige dokumenter

Lejeren og føreren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort i mindst et år og skal kunne forevise dette sammen med pas for at få køretøjet udleveret. Følgende vilkår gør sig i øvrigt gældende afhængig af udstedelseslandet for kørekortet:.

EU kørekort:
Gyldige kørekort fra alle EU lande accepteres.

Alle andre kørekort:
Kørekort som ikke er trykt med det ikke-latinske alfabet (arabisk, japansk, kyrillisk osv.) skal suppleres med et internationalt kørekort.

For kørekort fra lande, der ikke er en del af Genève/Wienerkonventionen om vejtrafik(fx Kina), skal der fremvises en officiel engelsk oversættelse af kørekortet og det originale kørekort skal også medbringes.

Bemærk, at du ved udleveringen af din lejebil skal kunne fremvise enten et fysisk kørekort eller et dansk digitalt kørekort via kørekort-app'en.

Visse takster og betingelser gælder kun udenlandsdanskere/personer med fast bopæl i udlandet. Disse takster og betingelser er ikke gældende for personer bosiddende i Danmark grundet afgiftsregler. Husk venligst at vælge din "permanente bopælsadresse", når du bestiller en udlejningsbil således at du sikrer dig at få en korrekt pris der svarer til det land du er bosat i.

Du skal altid kunne fremvise dokumentation for din permanente bopælsadresse ved afhentning af bilen.

Aldersbegrænsninger

I Danmark gælder følgende regler for mindste alder og kørekort ejerskab

Mindste alder kørekort ejerskab bilgrupperne
20 gyldigt kørekort i mindst 1 år M***, E***, C***
25 gyldigt kørekort i mindst 1 år I***, F*** (undtagen FTAR), S*** (undtagen SPAR), LCAH, LCAR
30 gyldigt kørekort i mindst 3 år FTAR, SPAR, P***, L*** (undtagen LCAH, LCAR), X***

Der vil blive tilføjet et ung fører tillæg på udlejning for alle lejere under 26 år, uanset bilgruppe.

Betalingsbetingelser

Generelt

Alle kreditkort fra internationalt anerkendte kreditkortselskaber såsom American Express, Eurocard/Mastercard, Diners Club, Visa og debetkort accepteres som betalingsform hvorimod tredjeparts kreditkort og forudbetalte kort ikke accepteres. Betalingskortet skal være udstedt i lejerens navn og skal være gyldigt og forevises på afhentningstidspunktet.

Du kan betale med debeitkort (Visa Electron, Mastercard) på følgende bilgrupper: M***, E***, C***

Sixt Express kort modtages kun i kombination med gyldigt kørekort og fremvisning af det tilknyttede kreditkort.

Vi accepterer ikke checks, kontant betaling eller MobilePay. Vi accepterer ligeledes heller ikke digitale løsninger såsom Apple Pay.

Bemærk venligst at Pinkode er påkrævet ved betaling med kreditkort.

En autorisation på lejepris plus et depositum jf. nedstående tabel, hentes på det valgte betalingsmiddel ved udlevering af bilen:

Autorisation
Bilgruppe DKK
M***, E***, C*** Lejepris + 2,500.00
I***, F***, S*** Lejepris + 3,500.00
P***, L*** Lejepris + 4,500.00
X*** Lejepris + 50,000.00

For at leje en af følgende bilgrupper, skal kunderne kunne fremvise 2 kreditkort: P***, L***, X***.

Alle lejere med et CPR-nr., bliver kredittjekket i det danske register for debitorer (Debitor Registret) og enhver form for registrering af lejer/betaler eller manglende resultat ved fremsøgning, vil medføre at SiXT afviser muligheden for udlejning. SiXT vil via Debitor Registeret også kontrollere, om har registeret bopæl i Danmark eller i udlandet af hensyn til hvilken bilflåde udlejningsbilen skal udleveres fra. Alle opslag i Debitor Registreret er i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (GDPR).

Dansk registreringsafgift

Hvis du bor i udlandet og er defineret som en udlænding, kan du leje et køretøj, der er fritaget for danske registreringsafgifter. Bemærk, at du skal kunne dokumentere din bopæl på en af følgende måder:

- Udenlandsk adresse samt udenlandsk kørekort
- Udenlandsk adresse samt internationalt kreditkort, som er udstedt af udenlandsk bank/kreditkortselskab
- Udenlandsk adresse samt udenlandsk pas

Grundet afgiftsreglerne, er visse takster og betingelser forbeholdt udenlandsdanskere/personer med fast bopæl i udlandet. Hvis du er bosiddende i Danmark, må du kun køre biler, hvor der er betalt dansk afgift. Derfor kan du kun lave en reservation med begrænset kilometerantal

Husk derfor venligst at vælge din "permanente bopælsadresse", når du bestiller en udlejningsbil således at du sikrer dig at få en korrekt pris der svarer til det land du er bosat i, idet vi forbeholder os retten til at korrigere pris og vilkår for din reservation, når du afhenter udlejningsbilen, såfremt oplysningerne om din bopæl er forkerte.

Særlig information omkring booking af forudbetalt billeje

Forudbetalt leje - Betal nu

Ved forudbetalt reservation, vil betalingen for lejemålets samlede pris (inkl. ekstra ydelser) blive opkrævet forud for lejemålet. Føreren og betalingsformen skal oplyses på reservationstidspunktet og kan ikke ændres. Manglende, for sen afhentning eller tidlig returnering af køretøjet refunderes ikke.

Ændring af reservation

En forudbetalt reservation kan ændres op til 48 timer før begyndelsen af lejeperioden (hvis den ønskede bilgruppe er tilgængelig), der vil dog blive opkrævet et gebyr på 149.00 DKK for ændringen. Den forudbetalte lejepris vil ikke blive refunderet selv om reservationsændringen evt. medfører en lavere pris i lejeperioden. Det er ikke muligt at ændre den forudbetalte takst til "betaling ved afhentning".

Afbestilling

En reservation kan afbestilles før starten af lejeperioden. I tilfælde af afbestilling, vil det indbetalte beløb blive refunderet mod et afbestillingsgebyr. Afbestillingsgebyret svarer til 3 dages lejepris samt eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med aftalen. En reservation kan afbestilles online, telefonisk eller skriftligt og henvendelse kan ske til: Sixt Danmarks hovedkvarter, Mobility Service Danmark A/S, Kystvejen 42, 2770 Kastrup, e-mail: [email protected] Telefon: 0045 32481100.

Udeblivelse

Hvis en reserveret bil ikke bliver afhentet, eller ikke bliver afhentet til det aftalte tidspunkt, vil der ikke blive refunderet noget af den forudbetalte lejepris.

For at leje en af følgende bilgrupper, skal kunderne kunne fremvise 2 kreditkort: P*** og X***.

Generelle forsikringsbetingelser

Ansvarsforsikring (TI)

Forsikringen af køretøjet omfatter ansvaret over for tredjemand med en dækning for personskader på op til 124.000.000 DKK totalt set og materielle skader op til 25.000.000 DKK

Forsikringen frafalder ved brug af køretøjet til transport af farligt gods. Alt beskyttelse som er en del af lejekontrakten bortfalder, især hvis en uautoriseret fører har anvendt køretøjet eller hvis føreren af køretøjet ikke har gyldigt kørekort på tidspunktet for den begivenhed, der udløses krav på.

Loss Damage waiver (LDW)

Loss Damage Waiver er en kaskoforsikring der delvist fjerner lejerens selvrisiko i tilfælde af skader.

Hvis LDW accepteres, er lejer kun ansvarlig for følgende beløb: 5.000 DKK (undtagen bilgruppe X ***: 15.000 DKK) pr. skade.

Udover ovennævnte er lejer forpligtet til at tilbagebetale Sixt for afsavnsdage (op til højst totalt 16.000 DKK). Afsavnsdage defineres som dage hvor Sixt kan ikke udleje køretøjet som følge af skader forårsaget af lejer, ukendt modpart eller på grund af tyveri af køretøjet.

LDW er obligatorisk for alle danske lejemål.

Top Cover LDW (BE)

Hvis LDW allerede er valgt, så kan lejer vælge Top Cover LDW (BE) for at reducere selvrisikoen.

Hvis Top Cover LDW er valgt, så er lejer kun ansvarlig for følgende beløb: 3.000 DKK pr. skade.
Selvrisiko for luksusbiler (X***) er 12.500 DKK og minibusser (F***) 5.000 DKK pr. skade.

Super Top Cover LDW (BF)

Hvis LDW allerede er valgt, så kan lejer vælge Super Top Cover LDW, for at reducere selvrisikoen.

Hvis Super Top Cover LDW er valgt, så er selvrisiko 0 DKK pr. skade. På langtidsleje (min. 30 dage) reduceres selvrisiko til 1.000 DKK pr. skade.
Super Top Cover LDW kan ikke vælges til bilgruppen X*** og
selvrisiko for minibusser (F***) er 3.000 DKK pr. skade.

Glas og dækforsikring (TG)

Glas og dækforsikring dækker mod følgende skader på; dæk, forrude, sideruder og bagrude.

Hvis TG ikke accepteres vil lejer blive holdt ansvarlig for den fulde værdi af skader på dæk, forruder, sideruder og bagruder.

Hvis TG vælges så har lejer en selvrisiko på 0 DKK på glas og dæk. Fælge og hjulkapsler samt bugsering af bilen i tilfælde af glas- eller dækskade er ligeledes dækket ved tilkøb af TG.

Personlig ulykkesforsikring (PAP)

Ved at tegne en personlig ulykkesforsikring er man dækket op til følgende beløb i tilfælde af ulykke:

1,000,000.00 DKK for varigt mén,
120.000 DKK for dødsfald,
20.000 DKK for medicinsk behandling.

Personlig ulykkesforsikring inkl. Bagage (SPAP)

Denne forsikring dækker det samme som ovenstående Personlig Ulykkesforsikring, men den dækker også rejsegods i køretøjet op til 20.000 DKK. Denne forsikring dækker dog ikke specielle ejendele som f.eks. smykker, kontanter osv. Forsikringen gælder ikke hvis rejsegods eller ejendele bliver stjålet fra køretøjet.

Indvendig beskyttelse (BQ)

Ved at tilføje forsikringsbeskyttelse til køretøjets interiør kan erstatningsansvaret i tilfælde af skader eller jord/snavs på køretøjets interiør annulleres/bortfalde.

Hvis beskyttelsen ikke accepteres, vil lejer blive holdt ansvarlig for det fulde omfang af skader på køretøjets interiør.
Interiørbeskyttelsen er ikke gyldig i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom skade på køretøjets interiør, ved for eksempel rygning, transport af dyr eller ved at fjerne bildele som gulvmåtter eller bagagerumsafdækning.

(Interior Protection = BQ)

Vejhjælp (inkl.)

I lejeperioden kan du få vejhjælp i tilfælde af tekniske sammenbrud og uden køb af ekstra forsikring. Teknisk sammenbrud defineres fx som motorfejl.

Bemærk, at alle øvrge nedbrud ikke er dækket af den gratis vejhjælp og vil blive pålagt et fast gebyr.

Hvis du vil være forsikret mod ikke-tekniske sammenbrud, har du mulighed for at købe en udvidet vejhjælpsforsikring, kaldet BC.

Udvidet Vejhjælp (BC)

Udvidet Vejhjælp er en tillægsforsikring som kan tilvælges ved udlevering af bilen og som dækker lejers udgifter til bugsering i nedenstående tilfælde:
- Trafikuheld / skader på bilen
- Forkert eller manglende brændstof
- Mangel på strøm på elbil
- Ødelagte eller mistede bilnøgler
- Punktering og /eller skader på dæk (dækket hvis glas- og dækforsikring er tilkøbt)
- Afladet batteri på grund af lys tændt eller lignende.
- Åbning af aflåst dør

Kørsel til udlandet og restriktioner

Kørsel til følgende lande er ikke tilladt:
Storbritannien, Hviderusland, Island, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland og Slovenien.

Dette gælder også, selvom landet passeres som en del af en rejse til et andet land.

I tilfælde af overtrædelse heraf, vil du blive opkrævet et gebyr for overtrædelsen, og enhver tegnet forsikringsdækning bortfalder.

Brug i udlandet

Brug I udlandet er en forlængelse af dine tilkøbte forsikringer så de også dækker køretøjet i udlandet i de godkendte lande.

Bemærk venligst, at de tilkøbte forsikringer ikke er gyldige i udlandet, såfremt Brug I udlandet ikke vælges.

Extras

Alle ovenstående tilvalg kan bookes enten under reservationen eller ved afhentning af lejebilen.

Sixt Fast Track

Spring ventetiden over og undgå køer. SIXT Fast Track tilbyder dig muligheden for kontaktfri afhentning og aflevering af din udlejningsbil fra udvalgte SIXT filialer. Lejemålet pålægges et gebyr for serviceydelsen.

One-way leje

Oneway lejemål indenfor Danmarks grænser er muligt mod et gebyr.

Visse internationale one-way lejemål er på forespørgsel. Kontakt venligst kundenservice.

I tilfælde af ikke-aftalt og uatoriseret one-way lejemål, forbeholder Sixt sig retten til at opkræve et ekstra gebyr.

Navigation

Navigationssystemer er tilgængelige mod et gebyr.

Babystole, barnesæder og børnestole

Babystole, barnesæder og Børnestole er tilgængelige mod et gebyr.

Brændstof

Alle køretøjer udleveres med en fuld tank brændstof og skal genfyldes inden returnering til Sixt, I modsat fald, i tiden gældende pris per liter benzin eller diesel blive opkrævet.

Elektriske køretøjer skal returneres 80% opladet.

Alternativt kan du tilkøbe en forudbetalt tankfuld ved afhentning af bilen for en literpris som er konkurrencedygtig med de lokale tankstationer og returnere bilen uden at fylde den op. Der gives ingen refusion for ubrugt brændstof.

Der kan også tilkøbes forudbetalt ladning så bilen kan returneres med lavt/tomt batteri, hvis ønskes.

Alternativt kan du bestille en tankservice mod et gebyr og refundere tanken med manglende brændstof. De genopfyldte liter vil blive opkrævet til en pris, der er konkurrencedygtig med lokale tankstationer ud over det tidligere bemærkede servicegebyr.

Vinterudstyr

Vinterdæk er tilgængeligt på forespørgsel mod et gebyr.

Levering og afhentning

Levering og afhentning er tilgængelige mod et gebyr.

Udenfor vores åbningstider tilbydes levering/afhentning ikke.

BMW Garanti

På forespørgsel kan vi garantere en BMW bil mod et gebyr på enkelte bilgrupper på udvalgte Sixt stationer.

230V ladekabel

Et 230V ladekabel til opladning af elbiler er tilgængeligt mod et gebyr.

Øvrige tillæg og gebyrer

Lufthavnstillæg

Et lufthavnstillæg vil blive pålagt alle lejemål med afhentning i lufthavne og på togstationer. I Københavns lufthavn tilføjes lufthavnstillægget på enhver tilbagevendende faktura.

Afhentning uden for åbningstid

Udlejning uden for vores åbningstider er kun på forespørgsel. Hvis en bil bliver afhentet uden åbningstid, vil man som kunde blive pålagt et out of hours gebyr.

Rygning i bilen eller dyr i bilen

Det er ikke tilladt at ryge i vores lejebiler. Hvis en bil har brug for ekstra rengøring/lugt-fjernelse forårsaget af rygning, brug af kraftig duftspray, wunderbaum eller lignende, vil et gebyr blive pålagt fakturaen. Dette er også af hensyn til kunder med allergener. Det samme gør sig gældende såfremt at der er synlige tegn på transport af dyr i bilen.

Flexi Returneringsgaranti

Planer kan ændre sig. Som en fleksibel mobilitetspartner, er vil vi med glæde tilpasse os dine planer. Takket være vores Flexi returneringsgaranti, har du altid frihed til at returnere dit køretøj ved den nærmeste autoriserede Sixt station, uanset din lejeaftale.

Har du planer om at skifte køretøj i løbet af lejeperiode, kan du kontakte os på telefon (+45) 32 48 11 00 eller møde op på en af vores stationer, hvor vores personale vil ændre din lejekontrakt. Ved at gøre dette, kan vi tilpasse os dine planer. Denne service tilbyder at gøre gratis for dig.

Flexi Returneringsgaranti i taksten - Betal senere

Afleverer du dit køretøj tidligere end aftalt i lejeaftale, opkræver vi det aftalte beløb i lejeaftalen. Du modtager en delvis rabat for de ubrugte lejedage.

Flexi Returneringsgaranti i taksten - Betal nu

Når du booker til en forudbetalt pris, udstedes der ikke refusion for returnering tidligt. For yderligere information henvises til afsnittet Forudbetalt takst - Betal nu.

Flexi Sen Returnering i begge takster (Betal senere & Betal nu)

I tilfælde af at du returnerer køretøjet senere ned aftalt uden at underrette os, faktureres du for 93,75 DKK i servicegebyr for Flexi Returneringsservice. Dette gebyr gælder ud over eventuelle ekstra dag, der måtte opstå på grund af lejeforlængelse.

Flexi Returplacering i begge takster (Betal senere & Betal nu)

I tilfælde af at du returnerer køretøjet til en anden station end den, der er aftalt i lejekontrakten, påløber Fleksi Retur lokation et servicegebyr på 150,00 DKK, hvis vi ikke er blevet informeret om ændringer i lejekontrakten på forhånd.

Med vores Flexi Returneringsgaranti har du altid maksimal fleksibilitet og omkostningseffektivitet under kørsel.

MOMS

25%

Alle priser er inkl. moms
For firmakunder med individuelle aftaler, så kan der forekomme alternative priser og regler.
Print